Експерт по скелета

10 години производствен опит

Машина за ръчно етикетиране