Експерт по скелета

10 години производствен опит

свиваща машина