Експерт по скелета

10 години производствен опит

Еднокамерна вакуумна опаковъчна машина