Експерт по скелета

10 години производствен опит

машина за вакуумно пакетиране